Martin's Viper Insectenstof

Deze pagina bevat informatie over Martin's Viper Insect Dust voor: veterinair gebruik .
De verstrekte informatie omvat doorgaans het volgende:
  • Martin's Viper Insectenstof Indicaties
  • Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor Martin's Viper Insect Dust
  • Richting en doseringsinformatie voor Martin's Viper Insect Dust

Martin's Viper Insectenstof

Deze behandeling is van toepassing op de volgende soorten:
  • Slachtvee
  • Kippen
  • Melkvee
  • Honden
  • paarden
  • varkens
  • Kalkoenen
Bedrijf: Control Solutions

Voor gebruik buitenshuis in huistuinen
● Voor gebruik bij pluimvee, honden, paarden, varkens, rundvee en melkvee

●Bestrijdt een breed scala aan insectenplagen op tuingroenten zoals vermeld● Doodt meer dan 60 insecten op groenten, sierplanten en fruit

● Controles vermeld vliegen, luizen, vlooien, mijten, teken

BEDIENINGEN:

vliegen

luizen

Mijten

teken

Actief ingrediënt

Permethrin (3-fenoxyfenyl) methyl (+/-) cis , trans -3-(2,2-dichloorethenyl)-2,2- dimethylcyclopropaancarboxylaat*

0,25%

ANDERE INGREDIËNTEN:

99,75%

TOTAAL:

100,00%

* cis/trans-verhouding:

Min. 35% (+/-) cis

Maximaal 65% (+/-) trans

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Martin's Viper Insectenstof Let op

Eenvoudig te gebruiken applicatormondstuk

LEES HET HELE ETIKET VOOR ELK GEBRUIK

VOOR GEBRUIK VAN HUISDIER - ALLEEN GEBRUIKEN OP HONDEN

Voorzorgsmaatregelen

GEVAREN VOOR MENS EN HUISDIEREN

Martin's Viper Insectenstof Let op

mensen: Schadelijk bij opname via de huid. Veroorzaakt matige oogirritatie. Vermijd contact met huid, ogen of kleding. Dieren: Schadelijk bij inslikken, bij inademing. Raadpleeg een dierenarts voordat u dit product gebruikt bij verzwakte, oude, drachtige of zogende dieren of dieren die medicijnen gebruiken. Gevoeligheid kan optreden na gebruik IEDER bestrijdingsmiddel voor huisdieren. Als er tekenen van gevoeligheid optreden, was uw huisdier dan met milde zeep en spoel af met grote hoeveelheden water. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een dierenarts.

NIET GEBRUIKEN BIJ KATTEN: Kan giftig of mogelijk dodelijk zijn indien toegepast op of ingeslikt door katten. Per ongeluk aanbrengen op katten en/of het verzorgen van een recent behandelde hond kan leiden tot trillingen en/of ongecoördineerde spierbewegingen. Als dit gebeurt, moet onmiddellijke veterinaire zorg worden verleend.

wat is het beste vrij verkrijgbare medicijn voor erectiestoornissen?

E.H.B.O

Indien op huid of kleding

● Verontreinigde kleding uittrekken.

● Huid onmiddellijk 15-20 minuten met veel water afspoelen.

● Bel een antigifcentrum of een arts voor behandeladvies.

Als in de ogen

● Houd de ogen open en spoel langzaam en voorzichtig met water gedurende 15-20 minuten.

● Contactlenzen, indien aanwezig, na de eerste 5 minuten verwijderen, daarna het oog verder spoelen.

● Bel een antigifcentrum of een arts voor behandeladvies.

Bij inademing

● Breng de persoon in de frisse lucht.

● Als de persoon niet ademt, bel dan 911 of een ambulance, en pas dan kunstmatige beademing toe, bij voorkeur mond-op-mond, indien mogelijk.

● Bel een antigifcentrum of een arts voor verder behandeladvies.

Houd de productverpakking of het etiket bij u wanneer u een antigifcentrum of arts belt of voor behandeling gaat. Neem voor informatie over dit product contact op met het National Pesticide Information Center, 1-800-858-7378, maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 15.30 uur PST. U kunt ook dag en nacht contact opnemen met het National Poison Control Centre, 1-800-222-1222, voor informatie over medische noodbehandelingen [of SafetyCall®op (866) 897-8050]. VOOR CHEMISCHE NOODGEVALLEN: Bij morsen, lekken, brand, blootstelling of ongeval bel CHEMTREC 1-800-424-9300.

Fysische en chemische gevaren

Niet gebruiken of bewaren in de buurt van hitte of open vuur.

Milieugevaren

Dit bestrijdingsmiddel is uiterst giftig voor in het water levende organismen, waaronder vissen en ongewervelde dieren. Laat ter bescherming van het milieu geen bestrijdingsmiddelen weglopen in regenwaterafvoeren, sloten, goten en oppervlaktewateren. Door dit product aan te brengen bij rustig weer wanneer er binnen 24 uur geen regen wordt voorspeld, wordt ervoor gezorgd dat wind of regen geen pesticiden van het behandelingsgebied wegblaast of wegspoelt.

Dit pesticide is zeer giftig voor bijen die worden blootgesteld aan directe behandeling op bloeiende gewassen of onkruid. Breng dit product niet aan en laat het niet afdrijven naar bloeiende gewassen of onkruid terwijl bijen actief het behandelingsgebied bezoeken.

PERSOONLIJKE BESCHERMENDE UITRUSTING:

Sommige materialen die chemisch bestendig zijn tegen dit product staan ​​hieronder vermeld. Als u meer opties wilt, volg dan de instructies voor categorie E op een EPA-schema voor chemische resistentiecategorie.

Applicators en andere handlers moeten dragen:

Shirt met lange mouwen en lange broek, schoenen plus sokken, chemicaliënbestendige handschoenen en een door NIOSH goedgekeurd ademhalingstoestel met: een stof-/nevelfilter met MSHA/NIOSH-goedkeuringsnummer prefix TC-21 of een N, R, P of HE filter. Toepassing met gemotoriseerde apparatuur is verboden.

Veiligheidsvereisten voor gebruikers:

Volg de instructies van de fabrikant voor het reinigen/onderhouden van PBM. Als dergelijke instructies voor wasmiddelen niet bestaan, gebruik dan wasmiddel en heet water. Bewaar en was persoonlijke beschermingsmiddelen gescheiden van ander wasgoed. Gooi kleding en andere absorberende materialen weg die doordrenkt of sterk verontreinigd zijn met het concentraat van dit product. Gebruik ze niet opnieuw.

Aanbevelingen voor gebruikersveiligheid:

De gebruiker moet zijn handen wassen voordat hij eet, drinkt, kauwgom kauwt, tabak gebruikt of naar het toilet gaat.

De gebruiker dient kleding/PBM onmiddellijk uit te trekken als er bestrijdingsmiddelen binnenkomen. Was daarna grondig en trek schone kleding aan.

De gebruiker dient de persoonlijke beschermingsmiddelen onmiddellijk te verwijderen na het hanteren van dit product. Was de buitenkant van de handschoenen voordat u ze uittrekt.

Zo snel mogelijk grondig wassen en schone kleding aantrekken.

Gebruiksaanwijzingen

Het is in strijd met de federale wetgeving om dit product te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de etikettering.

BEPERKINGEN:

Het gebruik van handstofzuigers is verboden. Ga niet naar binnen of laat anderen niet binnen voordat het stof is neergedaald. Behalve bij het aanbrengen op huisdieren, dit product niet aanbrengen op een manier die rechtstreeks of door drift in contact komt met werknemers of andere personen. Behalve bij het aanbrengen op huisdieren, mogen tijdens het aanbrengen alleen beschermde handlers in het gebied zijn. Stof, dampen of spuitnevel niet inademen. Toepassing is verboden rechtstreeks in riolen of afvoeren, of in een gebied zoals een goot waar afvoer naar riolen, regenafvoeren, waterlichamen of waterhabitats kan voorkomen. Laat het product tijdens of na het aanbrengen niet in de afvoer lopen.

Bij gebruik in melkveestallen of -faciliteiten: Sluit de deksels van de melktanks om besmetting door spuitnevel en dode of vallende insecten te voorkomen. Verwijder of bedek het melkgerei voor het aanbrengen. Was de spenen van dieren voor het melken.

Behandel het behandelde gebied niet tot het punt waar het wegloopt. Niet aanbrengen tijdens regen.

Gebruik op vee

Rund- en melkvee en paarden

Kan worden gebruikt in stofzakken, schudbussen en mechanische stofapplicators.

Hoornvliegen, luizen, gezichtsvliegen: Plaats de inhoud van deze verpakking in een in de handel verkrijgbare stofzak, hang de zak op in gebieden waar veel vee komt of in poorten of lanen waar de dieren dagelijks doorheen moeten voor water, voer of mineralen. Zakken kunnen ook in loafschuren of voor mineraalvoeders worden geplaatst.

Voor melkkoeien kunnen er zakken in de uitgang worden gehangen waardoor de koeien de melkstal verlaten. De zakken moeten 4 tot 6 inch onder de achterste lijn van het vee hangen. Om gezichtsvliegen te verminderen, moeten tassen zo worden geplaatst dat dieren ze dagelijks moeten gebruiken en op een hoogte worden opgehangen zodat het gezicht wordt afgestoft.

kan een penis echt vergroot worden?

Hoornvliegen, luizen Directe toepassing: Breng 2 oz aan. van stof per dier door schudbus over de kop, nek, schouders en rug en staartkop. Herhaal indien nodig, maar niet vaker dan eens in de drie dagen.

PAARDEN: Stofpaard voor Hoornvliegen met schudbus of stofhandschoen langs rug, nek en benen.

VARKEN:

Luizen op varkens Directe toepassing: Breng slechts 1 ounce per hoofd aan als een uniforme laag op het hoofd, de schouder en de rug met behulp van een schudbus of een geschikte mechanische stofapplicator. Herhaal indien nodig, maar niet vaker dan eens in de 10 dagen. Bij ernstige besmetting kunnen zowel de dieren als het strooisel worden behandeld. Verstuur geen dieren voor de slacht binnen 5 dagen na de behandeling.

GEVOGELTE: Om Noordelijke Hoendermijten te bestrijden, toepassen in een hoeveelheid van 1 lb. per 100 vogels. Zorg voor een grondige behandeling van het ventilatiegebied.

Gebruik op honden

Ter bestrijding van vlooien, teken en luizen bij honden.

Gebruik het product alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte. Het dragen van huishoudhandschoenen van latex of rubber stof de dieren grondig af, waarbij het stof in het haar tot op de huid wordt gewerkt. Besteed veel aandacht aan benen en voeten. Gebruik 1/2 oz. op dieren 20 pond en minder en 1 oz. op huisdieren van meer dan 20 pond. Voorkom dat er stof in de ogen, neus, mond en geslachtsdelen van huisdieren komt. Breng indien nodig elke drie weken opnieuw aan. Niet gebruiken bij honden jonger dan twaalf (12) weken. Stof slaapgedeelte inclusief beddengoed en scheuren en spleten.

HUISTUINEN: VOOR GEBRUIK OP HUISTUIN

NIET VOOR GEBRUIK OP PLANTEN DIE WORDEN GEKWEEKT VOOR VERKOOP OF ANDER COMMERCIEEL GEBRUIK.

Draag latex- of rubberen huishoudhandschoenen en gebruik een stofapplicator zoals een shaker, een stofpistool, een puffer of een andere bolvormige stofdoek, een roterende stofdoek of een andere geschikte stofdoek, indien beschikbaar. Begin met aanbrengen in de verste hoek van het te behandelen gebied en werk achteruit om contact met stoffige oppervlakken te vermijden. Stof lichtjes om zowel de bovenste als de onderste bladoppervlakken te bedekken met een dunne, gelijkmatige laag stof. (Veel insecten verstoppen zich aan de onderkant van het blad).

Aanbrengen wanneer de lucht kalm is om drift en contact met ogen en huid te voorkomen. Bestrijdt een breed scala aan insectenplagen. Gebruik bij de eerste tekenen van insectenplaag, bij voorkeur voordat er schade door voeding optreedt. Let op het interval vóór de oogst (tijd tussen gebruik en oogst) bij elk gewas dat wordt vermeld.

GROENTEN: AANWIJZINGEN VOOR TOEPASSING

BIJSNIJDEN

DOEL PEST

OPMERKINGEN

Asperges

Cutworm Complex, Aspergekever

Stof licht. Maximaal 4 keer per seizoen aanbrengen. Mag toegepast worden tot 1 dag voor de oogst.

Broccoli, Spruitjes, Bloemkool

Kool Looper, Geïmporteerde Koolworm, Diamondback Moth, Koolbladluis

Stof licht. Maximaal 8 keer per seizoen aanbrengen. Mag toegepast worden tot 1 dag voor de oogst.

Kool

Kool Looper, Geïmporteerde Koolworm, Diamondback Moth, Koolbladluis

Stof licht. Maximaal 5 keer per seizoen aanbrengen. Mag toegepast worden tot 1 dag voor de oogst.

Komkommer, Meloenen, Pompoen, Squash, Watermeloen

Mineervlieg, Squash Bug, Cabbage Looper, Komkommerkever (volwassen), Cutworm, Melon Worm, Augurk Worm, Plant Bug (inclusief Lygus and Stink Bug), Rindworm, Squash Vine Borer

Stof licht. Maximaal 8 keer per seizoen aanbrengen. Kan worden toegepast tot de oogst.

Selderij, Sla (kop en blad), Peterselie, Rabarber, Spinazie

Plantaardige mineervlieg, Koollooper, Cutworm Complex, Fall Armyworm, Bieten Armyworm, Corn Earworm, Leafhopper, European Corn Borer

Stof licht. Maximaal 5 keer per seizoen aanbrengen. Mag toegepast worden tot 1 dag voor de oogst.

Aubergine

Coloradokever, plantaardige mineervlieg, koollooper, vlooienkever

Stof licht. Maximaal 10 keer per seizoen aanbrengen. Kan worden toegepast tot 3 dagen voor de oogst.

Uien (Droge bol en Knoflook)

Ui Trips, Legerworm, Cutworm, Mineervlieg, Uien Maggot (volwassen), Stink Bug

Stof licht. Maximaal 6 keer per seizoen aanbrengen. Mag toegepast worden tot 1 dag voor de oogst.

Paprika's (bel)

Peperklander, Plantaardige Mineervlieg, Koollooper, Vlooienkever, Europese Maïsboorder

Stof licht. Maximaal 8 keer per seizoen aanbrengen. Kan worden toegepast tot 3 dagen voor de oogst.

Aardappelen

Coloradokever, Aardappelsperwer, Astersprinkhaan, Aardappelvlooienkever, Aardappelluis, Aardappelknolworm, Aardappel Psyllid, Koollooper

Stof licht. Maximaal 8 keer per seizoen aanbrengen. Kan worden toegepast tot 14 dagen voor de oogst.

beste vrij verkrijgbare pil

Zoete maïs

Maïsoorworm, Europese korenboorder, herfstlegerworm, zuidelijke legerworm, maïswortelworm (volwassen), snijworm, astersprinkhaan, vlooienkever

Stof licht. Maximaal 6 keer per seizoen aanbrengen. Mag toegepast worden tot 1 dag voor de oogst.

Tomaten

Tomaat Fruitworm, Cabbage Looper, Tomato Pinworm, Plantaardige Mineerworm, Bieten Armyworm, Southern Armyworm, Colorado Aardappelkever, Granulate Cutworm, Hornworm

Stof licht. Maximaal 6 keer per seizoen aanbrengen. Kan worden toegepast tot de dag van de oogst.

ORNAMENTALS: AANWIJZINGEN VOOR TOEPASSING

BIJSNIJDEN

DOEL PEST

OPMERKINGEN

Asperge Varen

Japanse Kever, Aspergekever, Lygus Bug

Stof licht. Toepassen op het varenstadium van de aspergeplant na de speeroogst wanneer het volwassen stadium van de aspergekever, lyguswantsen en het volwassen stadium van de Japanse kever aanwezig zijn.

rozen

Beet Armyworm, Cabbage Looper, Omnivorous Leafroller

Stof licht.

Boomgewassen: instructies voor toepassing

Stof licht met een stofpistool of stofdoek.

BIJSNIJDEN

DOEL PEST

OPMERKINGEN

Appels

Appelbladluis, Redbanded Leafroller, Obliquebanded Leafroller, Plum Curculio, White Apple Leafhopper, Gevlekte Tentiform Leafminer, Bezoedelde Plant Bug

Stof licht. Niet aanbrengen na het vallen van de bloembladen.

Perziken

Peach Twig Borer, Oriental Fruit Moth, Green Fruitworm, Lesser Peachtree Borer, Plum Curculio, Bezoedelde Plant Bug

Stof licht. Maximaal 5 keer per seizoen aanbrengen. Kan worden toegepast tot 14 dagen voor de oogst.

Walnoten

wat doet een testosteron booster?

Navel Orangeworm, Fruitmot, Walnut Husk Fly

Stof licht. Maximaal 8 keer per seizoen aanbrengen. Mag toegepast worden tot 1 dag voor de oogst.

Opslag en verwijdering

Verontreinig geen diervoeders of levensmiddelen door opslag of verwijdering.

OPSLAG PESTICIDEN: Op een koele, droge plaats bewaren.

VERWIJDERING VAN PESTICIDEN: Indien gedeeltelijk gevuld - Bel uw plaatselijke instantie voor vast afval voor verwijderingsinstructies. Gooi ongebruikt product nooit in een binnen- of buitenafvoer.

HANTERING VAN DE CONTAINER: Indien leeg - Niet navulbare container. Deze container niet opnieuw gebruiken of opnieuw vullen. Plaats in de prullenbak of bied voor recycling aan indien beschikbaar.

BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Lees de volledige gebruiksaanwijzing, garantievoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen voordat u dit product gebruikt. Als de voorwaarden niet acceptabel zijn, retourneer dan de ongeopende productverpakking onmiddellijk. Door dit product te gebruiken, accepteert de gebruiker of koper het volgende: VOORWAARDEN, AFWIJZING VAN GARANTIES, en BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID .

VOORWAARDEN: De gebruiksaanwijzing van dit product wordt als adequaat beschouwd en moet zorgvuldig worden opgevolgd. Het is echter onmogelijk om alle risico's van het gebruik van dit product uit te sluiten. Gewasbeschadiging, ineffectiviteit of andere onbedoelde gevolgen kunnen het gevolg zijn van factoren als weersomstandigheden, aanwezigheid van andere materialen of de manier van gebruik of toepassing, die allemaal buiten de controle van Control Solutions, Inc. vallen. Al dergelijke risico's worden aanvaard door de gebruiker of koper.

AFWIJZING VAN GARANTIES: Voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, geeft Control Solutions, Inc. geen andere garanties, expliciet of impliciet, van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, die verder gaan dan de verklaringen op het etiket. Geen enkele agent van Control Solutions, Inc. is gemachtigd om garanties te geven die verder gaan dan deze die hierin zijn opgenomen of om de hierin vermelde garanties te wijzigen. Voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, wijst Control Solutions, Inc. elke aansprakelijkheid af voor speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de behandeling van dit product.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID: Voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de exclusieve verhaalsmogelijkheid van de gebruiker of koper voor alle verliezen, verwondingen of schade als gevolg van het gebruik of de behandeling van dit product, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zal niet hoger zijn dan de betaalde aankoopprijs of, naar keuze van Control Solutions, Inc, de vervanging van het product.

EPA-reg.nr. 53883-33

EPA Est. nr. 44616-MO-1

EEN CONTROL SOLUTIONS INC. PRODUCT

Control Solutions, Inc., 5903 Genua-Red Bluff, Pasadena, TX 77507-1041

Telefoon (281) 892-2500

NETTO INHOUD: 4 POND

CPN: 1511047,0

CONTROL SOLUTIONS, INC.
5903 GENOA-RED BLUFF, PASADENA, TX, 77507
Telefoon: 281-892-2500
Fax: 281-892-2501
Website: www.controlsolutionsinc.com
E-mail: csi-marketing@controlsolutionsinc.com
Alles is in het werk gesteld om de nauwkeurigheid van de hierboven gepubliceerde Martin's Viper Insect Dust-informatie te waarborgen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de lezers om zich vertrouwd te maken met de productinformatie op het Amerikaanse productetiket of de bijsluiter.

Copyright © 2021 Animalytix LLC. Bijgewerkt: 2021-08-30